Elferräte

1. Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein
1. Sitzungspräsident Elmar Gimperlein

Ehrenpräsident Paul Weltner
Ehrenpräsident Paul Weltner

Sitzungspräsident Timo Gallena
Sitzungspräsident Timo Gallena

Gesellschaftspräsident Sven Reitmeier
Gesellschaftspräsident Sven Reitmeier

Elferräte:

Erich Wenkheimer
Erich Wenkheimer

Anton Gernert
Anton Gernert

Michael Lapp
Michael Lapp

† Karl Ruhrig
† Karl Ruhrig

 

Rudi Darlapp
Rudi Darlapp

Frank Gimperlein
Frank Gimperlein

Ralf Spiegel (Ordenskanzler)
Ralf Spiegel (Ordenskanzler)

Phillip Wenkheimer
Phillip Wenkheimer

 

Stefan Kufner
Stefan Kufner

Axel Ehliger
Axel Ehliger

Lars Sattes
Lars Sattes

 

Wolfgang Weihprecht
Wolfgang Weihprecht

Stefan Enck
Stefan Enck

Christian Gimperlein
Christian Gimperlein

Martin Uhl
Martin Uhl

Michael Uhl
Michael Uhl

Claus Tauscher
Claus Tauscher

Niko Uhl
Niko Uhl

Kai Fuchs
Kai Fuchs

Martin Weichsel
Martin Weichsel